شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را با ما به اشتراک بگذارید:

  •         تکمیل فرم ثبت شکایت زیر
  •         تماس با شماره تلفن 09104927725
  1. تکمیل فرم ثبت شکایت زیر
  2. ارسال ایمیل به آدرس info@darsclub.com
  3. مراجعه حضوری